Aktualności

Zagęszczenie problemów społecznych w centrum miast

     W artykule z 19 maja 2015 roku, opublikowanym na stronie internetowej Myslowice.net, Dariusz Wójtowicz stawia poważne zarzuty dyrekcji Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej.

      Radny bulwersuje się, że budynek przy ul. Oświęcimskiej 9, w którym często, w ostatnim czasie, wybuchają pożary, nie jest zabezpieczony. Sugeruje on, że bramy wjazdowe do budynku powinny być pozamykane na klucz.

     Nic bardziej mylnego! W budynku wielorodzinnym może dojść do różnorodnych zdarzeń, zagrażających zdrowiu i życiu jego mieszkańców. W jaki sposób do budynku wejdą służby pogotowia ratunkowego do osoby, która zasłabnie i nie będzie w stanie o własnych siłach zejść do bramy otworzyć kluczem drzwi? MZGK rozważał zabezpieczenie budynku poprzez montaż domofonów, jednak lokatorzy nie są w stanie dojść do wzajemnego porozumienia w tej sprawie.

     Dalej w swojej wypowiedzi radny porusza temat komórki przy ul. Słupeckiej, której mury się walą, zagrażając katastrofą budowlaną. Informujemy czytelników, że ten obiekt nie jest własnością gminy, a tym samym nie zarządza nim MZGK. Po raz kolejny przypominamy, że MZGK administruje wyłącznie budynkami komunalnymi i nie ponosi odpowiedzialności za obiekty prywatne.

     W dalszej części tekstu, jego autor negatywnie ocenia sposób zasiedlania budynków. Opowiada o tym, że lokatorzy w mieszkaniach przechowują materiały łatwopalne, „...robią burdy i dokonują dewastacji obiektu.”. Niestety MZGK na powyższe sprawy nie ma wpływu. Mieszkania przydziela ludziom Gmina, a interweniować na przestępcze zachowania mieszkańców powinna Policja lub Straż Miejska. Tylko te instytucje posiadają odpowiednie narzędzia do zwalczania przestępczości. Zarządca budynków takich uprawnień ani narzędzi nie posiada!

     Na koniec warto zwrócić uwagę na niezwykle niebezpieczne zjawisko, jakie ma miejsce w naszym i w wielu innych polskich miastach. Jest to coraz większa koncentracja biedy i patologii w samym centrum miast. Do niewielkiego przecież zasobu mieszkań komunalnych wprowadza się eksmitantów z całego miasta, w tym z zasobów kopalnianych. Takie zagęszczenie problemów na niewielkim obszarze starówki musi doprowadzić i już prowadzi, do katastrofalnych skutków społecznych.

A. G.