Aktualności

Wynik kontroli MZGK przez ZUS

     W maju bieżącego roku, inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawdził prawidłowość i rzetelność działania Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, w zakresie:

- obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do pobierania których zobowiązany jest ZUS;

- zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

- ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu;

- terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;

- wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

     Wynik kontroli stanowi, że MZGK, w zakresie ubezpieczeń społecznych, działa zgodnie z zasadami i obowiązującym stanem prawnym.

     Do wglądu przedstawiamy protokół kontroli.

Załączniki:
Pobierz plik (Protokół kontroli.pdf)Protokół kontroli[ ]1556 kB2015-06-03 05:50