Aktualności

Protokół pokontrolny czy jego projekt?

      Po zakończeniu sześciomiesięcznej kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Mysłowice, MZGK – podmiot kontrolowany – otrzymał, za pośrednictwem Poczty Polskiej, pismo zatytułowane „Protokół z przeprowadzonej kontroli”. W rzeczywistości pismo trudno jednak nazwać protokołem, bowiem nie spełnia ono podstawowych wymogów natury prawnej, wynikających ze Statutu Miasta Mysłowice.

     Dyrektor MZGK, zgodnie z przysługującym mu prawem, odmówił podpisania protokołu, jednocześnie wysyłając pismo do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mysłowice, w którym wyjaśnił przyczyny swojej decyzji oraz opisał uwagi dotyczące przebiegu kontroli i jej wyników.

     Zachęcamy gorąco Państwa do zapoznania się z dokumentem, który przedstawiamy w poniższym załączniku. W jego treści odnieśliśmy się w sposób merytoryczny do każdego wniosku wysnutego przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej.

A. G.

Załączniki:
Pobierz plik (Odpowiedź MZGK na Protokół z kontroli.pdf)Odpowiedź MZGK na Protokół z kontroli[ ]2016 kB2015-10-21 11:16