Aktualności

Asfaltowanie przy ul. Powstańców 9

      Zakończono modernizację chodnika przy ul. Powstańców, na wysokości przychodni zdrowia. Wymiana nawierzchni podyktowana była jej złym stanem technicznym, utrudniającym dojście do lecznicy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz koniecznością zabezpieczenia budynku przed wilgocią.

     Jako, że naprawa chodników nie jest standardowym zadaniem, wykonywanym przez służby Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, jego realizacja została zlecona Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji.

      Grupa odtworzeniowa miejskiej spółki, w pierwszej fazie prac, uprzątnęła zalegający gruz przed budynkiem, uwałowała wcześniej nawieziony kamień i kliniec, po czym rozłożyła nakładkę asfalto – betonową. Zabezpieczy to piwnice budynku przed zalewaniem wodami opadowymi. Przy okazji zreperowano również wjazd na posesję przychodni.

      W przyszłości, po wykonaniu planowanych robót kanalizacyjnych, chcielibyśmy wyremontować również wjazdy na posesje przy ul. Powstańców 7 i 12, 12a.

A.G.