Aktualności

Dotacja celowa

W dniu 06 marca 2014 r. MZGK Mysłowice zwróciło się z prośbą o przyznanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego dotacji celowej w kwocie 60.000,00 zł w ramach dofinansowania.

Środki pozyskane tą drogą przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji dotyczącej  nieruchomości przy ul. Mikołowskiej 4, która jest administrowana przez MZGK.

Dokumentacja ta jest niezbędna aby uzyskać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, których operatorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem inwestycji będzie utylizacja azbestu wraz z remontem dachu i termomodernizacja budynku w określonym zakresie zawartym w projekcie.

 

 (D.Z.)