Aktualności

Uroczysta Msza Św. w intencji Miasta i jego mieszkańców

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

JAKO ZARZĄDCA KAPLICZKI ŚW. JANA CHRZCICIELA

ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MYSŁOWIC

NA

UROCZYSTĄ MSZĘ ŚW.

W INTENCJI

MIASTA I JEGO MIESZKAŃCÓW

W DNIU ŚWIĘTA PATRONA MIASTA

24. CZERWCA O GODZ. 10.00

Od niepamiętnych czasów, jeden jedyny raz w roku, w święto św. Jana Chrzciciela, odprawiana była msza święta w kaplicy przy moście (Jarlików). Tradycja ta, zachowana aż do naszych czasów była, obok ściętej głowy Świętego w herbie, jednym z koronnych, historycznych dowodów czci oddawanej świętemu Janowi Chrzcicielowi w naszym mieście. Zostało to użyte jako argument w piśmie do Biskupa Ordynariusza katowickiego i do Kurii Rzymskiej, w którym władze miasta wystąpiły w 1999 roku z prośbą o ustanowienie "Patrona przed Bogiem" dla miasta Mysłowice.

Ustanowienie Patrona stało się faktem w roku 2000. za sprawą bulli papieskiej przysłanej
po łacinie z Rzymu, a na wieczną pamiątkę tego wydarzenia przeniesioną w nowe, godne miejsce kapliczkę uroczyście poświęcono Patronowi oraz z września na drugą połowę czerwca przeniesiono święto miasta, nadając mu nazwę:

ŚWIĘTOJAŃSKICH DNI MYSŁOWIC

Zbigniew Augustyn

Dyr. MZGK