fb icon
ue1 top

Przydziały mieszkań

Przydziały mieszkań - listy osób oczekujących

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu do wglądu listy osób oczekujących na przydział mieszkania z gminnego zasobu mieszkaniowego w roku 2021 oraz zasady przydziału mieszkań, w których szczegółowo opisaliśmy kryteria pierwszeństwa decydujące o kolejności umieszczania osób na poszczególnych listach.

Na przydział lub zamianę mieszkania w 2021 roku oczekują 193 osoby, w tym:

- 19 osób – na przydział mieszkania komunalnego (umowa na czas nieoznaczony),

- 57 osób – na przydział mieszkania socjalnego (umowa na czas oznaczony)

- 22 osoby – na zamianę mieszkania (wnioski zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową),

- 65 osób – na zamianę mieszkania (wnioski bez opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej),

- 30 osób – na zamianę w związku z przeznaczeniem budynków do rozbiórki, sprzedaży, kapitalnych remontów.

W 2021 roku mamy również do zrealizowania 361 wyroków eksmisji z prawem do lokalu socjalnego.

W linku poniżej mogą Państwo zapoznać się z listami osób oczekujących na przydział mieszkania na czas oznaczony i nieoznaczony oraz z zaopiniowaną przez Społeczną Komisję Mieszkaniową listą osób oczekujących na zamianę mieszkania.

Załączniki:
Pobierz plik (Lista zamiana z opinią spolecznej komisji mieszkaniowej.pdf)Plik do pobrania[Zamiana lokali]305 kB2021-06-08 06:34
Pobierz plik (Lista do zawarcia umowy na czas oznaczony.pdf)Plik do pobrania[Mieszkania socjalne]1345 kB2021-06-08 06:34
Pobierz plik (Lista -zawarcie umowy na czas nieoznaczony.pdf)Plik do pobrania[Mieszkania komunalne]630 kB2021-06-08 06:33
Pobierz plik (Zasady przydziału mieszkań.pdf)Plik do pobrania[Zasady przydziału mieszkań]1663 kB2021-01-18 22:59

Aktualności

15-06-2021

Kolejne mieszkania do remontu na koszt n…

  I.     Mieszkanie do remontu na koszt przyszłego najemcy: ul. Katowicka 9a/9 – 113,09 m2,  Szczegółowe dane dotyczące ww. mieszkania, zakres prac remontowych oraz szacunkowy koszt remontu opisany został w załącznikach nr od... »

ue1

Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym

 

Wartość projektu: 1 176 368,76 zł


Wartość dofinansowania: 999 913,36 zł

 

Cel projektu: włączenie grup społeczności zagrożonej wykluczeniem zamieszkującej obszary peryferyjne i zdegradowane oraz poprawy jakości jej życia dzięki zapewnieniu dostępu do infrastruktury społecznej.

 

Planowane efekty: aktywizacja społeczna mieszkańców, poprawa warunków bytowych, zmniejszenie liczby mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja osób niepełnosprawnych, pozyskanie dotacji na realizację projektu, zwiększenie wartości majątku w zasobach Miasta,  poprawa wizerunku Miasta jako dbającego mieszkańców, poprawa stanu infrastruktury w Mieście, wzrost wartości lokali.