Zamówienia i przetargi

Zamówienia

Temat zamówieniaRodzaj zamówieniaTermin składania ofertWyk
Wykonanie rocznych przeglądów gazowych w budynkach administrowanych przez MZGK ZAPYTANIE OFERTOWE 30.06.2020
Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej wewnątrzklatkowej do lokali mieszkalnych zarządzanych przez MZGK ZAPYTANIE OFERTOWE 19.06.2020
Wykonanie okresowej kontroli (rocznej i pięcioletniej) stanu technicznego 236 obiektów budowlanych administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach ZAPYTENIE OFERTOWE 22.05.2020
Dostawa wody mineralne gazowanej i niegazowanej ZAPYTANIE OFERTOWE 20.05.2020
Sprzedaż oraz dostawa materiałów hydraulicznych oraz sanitarnych ZAPYTANIE OFERTOWE 22.05.2020
Usługa dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego - kolorowego ZAPYTANIE OFERTOWE 05.05.2020
Usługa deratyzacji ZAPYTANIE OFERTOWE 24.04.2020
Sprzedaż oraz dostawa płytek ceramicznych oraz gresowych ZAPYTANIE OFERTOWE 06.04.2020
Sprzedaż oraz dostawa laminowanych paneli podłogowych, podkładów przeznaczonych do stosowania pod podłogi pływające oraz listew podłogowych wraz z narożnikami wewnętrznymi, zewnętrznymi i łącznikami ZAPYTANIE OFERTOWE 06.04.2020
Sprzedaż oraz dostawa papy podkładowej ZAPYTANIE OFERTOWE 03.04.2020
Wykonanie projektu wymiany konstrukcji drewnianej stropu nad parterem w budynku przy ul. Krakowskiej 8a w Mysłowicach. ZAPYTANIE OFERTOWE 11.03.2020
Przeprowadzenie dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym” ZAPYTANIE OFERTOWE 25.02.2020
Świadczenie usługi Pogotowia Technicznego polegającej na usuwaniu i zabezpieczeniu awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazowej i elektrycznej w lokalach i budynkach administrowanych przez MZGK ZAPYTANIE OFERTOWE 30.01.2020
Publikacja ogłoszeń prasowych w regionalnej gazecie obejmującej swoim zasięgiem Miasto Mysłowice lub we wkładce regionalnej do gazety o zasięgu krajowym, obejmującej swoim zasięgiem Miasto Mysłowice. ZAPYTANIE OFERTOWE 30.01.2020
Remont dachu bydynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jagiellońskiej 6 w Mysłowicach ZAPYTANIE OFERTOWE 07.02.2020
Czyszczenie przewodów kominowych dymowych i spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w 192 budynkach administrowanych przez MZGK ZAPYTANIE OFERTOWE 24.01.2020
Dostawa 100 ton ekogroszku do kotłowni MZGK w budynkach przy ul. Partyzantów 21, Powstańców 9 i Kościelnej 5 w Mysłowicach ZAPYTANIE OFERTOWE 17.01.2020
Czyszczenie przewodów kominowych dymowych i spalinowych oraz przewodów wentylacyjnych w 192 budynkach administrowanych przez MZGK ZAPYTANIE OFERTOWE 15.01.2020
Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami MZGK wraz ze świadczeniem usług medycznych obejmujących badania laboratoryjne i diagnostyczne w okresie od 13 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. ZAPYTANIE OFERTOWE 09.01.2020
Świadczenie usług prawniczych - kompleksowa bieżąca obsługa prawna ZAPYTANIE OFERTOWE 30.12.2019
Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach zaprasza do złożenia oferty na: „Pełnienie funkcji Kierownika Projektu dla projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które będą realizowane przez MZGK ZAPYTANIE OFERTOWE 10.12.2019
Wykonanie projektu budowlanego dobudowy kominów wentylacyjnych i dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gen. Ziętka 49 ZAPYTANIE OFERTOWE 04.11.2019
Wykonanie rozbiórki budynku usługowego zlokalizowanego przy ul. Bytomskiej 27b ZAPYTANIE OFERTOWE 29.10.2019
Wykonanie remontu dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Jagiellońskiej 6 ZAPYTANIE OFERTOWE 28.10.2019

Wykonanie projektu budowlanego dobudowy kominów wentylacyjnych i dymowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gen. Ziętka 49

ZAPYTANIE OFERTOWE 24.10.2019

Wymiana stolarki okiennej w budynkach oraz lokalach mieszkalnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 23.10.2019

Wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiellonskiej 6

ZAPYTANIE OFERTOWE 18.10.2019

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul Reja 18

ZAPYTANIE OFERTOWE 15.10.2019

Wykonanie projetku kotłowni dla instalacji centralnego ogrzewania i cepłej wody użytkowej na opał stały (eko groszek) klasy 5 dla lokalu mieszkalnego przy ul. Słupeckiej 5/10

ZAPYTANIE OFERTOWE 14.10.2019

Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wałowej 12

ZAPYTANIE OFERTOWE 14.10.2019

Wymiana stolarki okiennej w budynkach oraz lokalach mieszkalnych zarządzanych przez MZGK

ZAPYTANIE OFERTOWE 30.09.2019

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej wewnątrz klatkowej do lokali mieszkalnych zarządzanych przez MZGK

ZAPYTANIE OFERTOWE 27.09.2019

Wykonanie usługi usunięcia awarii centralnego ogrzewania w mieszkaniu przy ul. Świerczyny 1

ZAPYTANIE OFERTOWE 17.09.2019
Wykonanie podłączenia grzejnika łazienkowego w mieszkaniu przy ul. Mickiewicza 16 ZAPYTANIE OFERTOWE 16.09.2019
Wykonanie projektu instalacji gazowego centralnego ogrzewania dla lokalu mieszkalnego przy ul Katowickiej 7/7 ZAPYTANIE OFERTOWE 12.09.2019
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego 139 budynków administrowanych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach ZAPYTANIE OFERTOWE 14.08.2019
Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków mieszkalnych położonych w Mysłowicach wg. wykazu w załączniku ZAPTANIE OFERTOWE 26.07.2019
Przeprowadzenie szkolenia - zasady etyczne w życiu publicznym i w miejsci pracy ZAPYTANIE OFERTOWE 12.06.2019
Opracowanie projektów wykonawczych urządzeń przeciwpożarowych dla budynku Mikołowska 4a ZAPYTANIE OFERTOWE 31.05.2019
Przejęcie nadzorowanie dwuch obiektów całodobowych: portiernia i dyspozytornia ROZEZNANIE RYNKU 17.05.2019
Usunięcie azbestu z budynku przy ul. Grunwaldzka 9 ZAPYTANIE OFERTOWE 29.04.2019
Wykonanie dokumentacji budowlanej na wykonanie kotłowni oraz sporządzenie kosztorysów ZAPYTANIE OFERTOWE 08.04.2019
Świadczenie usługi inspektora nadozu podczas prac termomodernizayjnych w latach 2020-2021 ROZEZNANIE RYNKU 05.04.2019
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ZAPYTANIE OFERTOWE 03.04.2019
Wykonanie rocznych przeglądów budowlanych budynków ZAPYTANIE OFERTOWE 27.03.2019
Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy ZAPYTANIE OFERTOWE 26.03.2019
Świadczenie kompleksowej usługi z zakresu nadzoru inspektorskiego ds. wod.-kan.-gaz. ZAPYTANIE OFERTOWE 21.03.2019
Wykonanie projektu budowlanego remontu dachu w budynkach przy ul. Jagiellońskiego 4-6 ZAPYTANIE OFERTOWE 20.03.2019
Wykonanie wiaty na pojemniki z odpadami wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul Slupeckiej 4-4e ZAPYTANIE OFERTOWE 18.03.2019
Wykonanie usługi kontroli technicznej sprawdzenia szczelności instalacji gazowych wraz z usunięciem nieszczelności ZAPYTANIE OFERTOWE 08.02.2019
Zapytanie ofertowe na uszelnianie przewodów kominowych dla MZGK na rok 2019 ZAPYTANIE OFERTOWE 18.12.2018
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług zduńskich na rok 2019 ZAPYTANIE OFERTOWE 14.12.2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu inspektora nadzoru inspektorskiego ds. elektrycznych, wod-kan-gaz, budowlanych wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych budynków

ZAPYTANIE OFERTOWE 17.12.2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług z zakresu deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji

ZAPYTANIE OFERTOWE 07.12.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę ekogroszku na rok 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 10.12.2018

Zapytanie ofertowe na obsługę systemu alarmowego i monitorowania

ZAPYTANIE OFERTOWE 12.12.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów instalacyjno sanitarnych na rok 2018 zgodnie z załaczonym formularzem cenowym

ZAPYTANIE OFERTOWE 30.11.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów elektrycznych na rok 2019 zgodnie z załączonym formularzem cenowym

ZAPYTANIE OFERTOWE 30.11.2018

Zaytanie ofertowe na świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z ewentualnymi robotami dodatkowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE 30.11.2018

Wykonanie inwentaryzacji poglądowej mieszkań w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 22 i 22B

ZAPYTANIE OFERTOWE 12.10.2018

Wykonanie audytu energetycznego pod docieplenie budynków mieszkalnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 05.10.2018

Uciepłowienie budynków poprzez projekt budowlany wraz z budową kotłowni gazowych oraz kompletne rozprowadzenie instalacji c.o. dla mieszkań

ROZEZNANIE RYNKU 12.10.2018

Świadczenie usług z zakresu Nadzoru Inspektorskiego ds. Elektrycznych, Nadzoru Inspektorskiego ds. Wod.Kan.Gaz, Nadzoru Inspektorskiego ds Budowlanych wraz z wykonywaniem przeglądów technicznych

ROZEZNANIE RYNKU 31.08.2018

Dobudowa przewodów wentylacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 10.08.2018

Remont pustostanów

ZAPYTANIE OFERTOWE 27.07.2018

Montaż drzwi wejsciowych do lokali mieszkalnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 20.07.2018

Wykonanie projektu remontu budynku mieszkalnego przy ul. Rynek 16

ZAPYTANIE OFERTOWE 06.06.2018

Remont dachów lokali przy ul. Chrzanowskiej 4 i 7

ZAPYTANIE OFERTOWE 25.05.2018

Wykonanie projektu przeciwpożarowego wyłącznika prądu

ZAPYTANIE OFERTOWE 08.05.2018

Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej

ZAPYTANIE OFERTOWE 24.04.2018

Wykonanie projektu remontu budynku ul. Rynek 16

ZAPYTANIE OFERTOWE 20.03.2018

Dobudowa kompletnego przewodu wentylacyjnego na zenątrz budynku ul. Chrzanowska 7

ZAPYTANIE OFERTOWE 13.03.2018

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

ZAPYTANIE OFERTOWE 12.03.2018

Remont lokalu użytowego przy ul. Gwarków 7

ZAPYTANIE OFERTOWE 06.03.2018

Wykonanie projektu dobudowy przewodów dymowych oraz wentylacyjnych dla budynku mieszkalnego ul. Kopernika 15

ZAPYTANIE OFERTOWE 26.02.2018

Remont lokalu użytkowego ul. Grunwaldzka 10

ZAPYTANIE OFERTOWE 26.02.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

PLAN POSTĘPOWAŃ  

Wykonanie usługi kontroli technicznej (przeglądu) sprawdzenie szczelności instalacji gazowej

ZAPYTANIE OFERTOWE

12.01.2018

Uszczenianie przewodów kominowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

14.12.2017

Świadczenie usług szklarskich na rok 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

07.12.2017

Dostawa ekogroszku na rok 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

08.12.2017

Wykonanie inwentaryzacji poglądowej mieszkań w budynkach przy ul Jabłoniowej

ZAPYTANIE OFERTOWE

30.10.2017

Docieplenie stropodachu ul. Brzezińska 48

ZAPYTANIE OFERTOWE

11.08.2017

Wykonanie wiaty na odpady ul. Słupecka 4-4e

ZAPYTANIE OFERTOWE

11.08.2017

Remont balkonów przy ul. Krakowskiej 10 oraz Wyspiańskiego 10.

ZAPYTANIE OFERTOWE

26.07.2017

Remont elewacji przy ul. Towarowej 12

ZAPYTANIE OFERTOWE

28.04.2017

Wymiana pokrycia dachowego ul. 3 Maja 28

ZAPYTANIE OFERTOWE

07.04.2017

Wykonanie rozbiórki obektów Wałowa 10, 12

ZAPYTANIE OFERTOWE

27.03.2017

Modernizacja pomieszczeń ul Brzezińska 21

ZAPYTANIE OFERTOWE

27.03.2017

Wykonanie przeglądów instalacji elektrychnych oraz piorunochronnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

24.03.2017

Modernizacja konstrukcji balkonowych wraz z balustradami

ZAPYTANIE OFERTOWE

24.03.2017

Remont dachu przy ul. Szopena 6

ZAPYTANIE OFERTOWE

10.03.2017

Remont dachu przy ul. Wyspiańskiego 11, 13

ZAPYTANIE OFERTOWE

10.03.2017

Remont elewacji wraz z dociepleniem

ZAPYTANIE OFERTOWE

06.03.2017

Wykonanie instalacji gazowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

20.02.2017

Kontrola techniczna instalacji gazowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

06.02.2017

Rozbiórka obiektów

 ZAPYTANIE O CENĘ

03.12.2015

     
Załączniki:
Pobierz plik (09.07-29.07.19 r. wykaz do publicznej wiadomości.pdf)plik do pobrania[Wykaz budynków mieszkalnych do inwentaryzacji - zapytanie ofertowe ]1039 kB2019-07-10 08:40

Aktualności

08-04-2020

Nowość na stronie

Dla Państwa wygody w zakładce Pomocnik Mieszkańca utworzyliśmy dział o nazwie Pliki do pobrania. W tym miejscu będziemy się starali zgromadzić wszystkie przydatne dokumenty typu wnioski, zaświadczenia itp. Jednocześnie zachęcamy... »