Aktualności

Wynik kontroli MZGK przez NIK

    Od czerwca do pierwszych dni sierpnia Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach sprawdzała poprawność działania Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. Tematem kontroli było gospodarowanie zasobami najstarszych budynków komunalnych. Na pięć głównych kontrolowanych zagadnień, w czterech MZGK uzyskał ocenę pozytywną, czyli najlepszą z możliwych, a w jednym – ocenę „pozytywną mimo stwierdzonych nieprawidłowości”. Taka też jest ogólna ocena kontrolowanej działalności MZGK.

      Do wglądu przedstawiamy wyciąg z pokontrolnego wystąpienia NIK.

Załączniki:
Pobierz plik (Wystąpienie pokontrole NIK.pdf)Wystąpienie pokontrole NIK.pdf[ ]843 kB2014-09-08 09:58