fb icon
ue1 top

Akty prawne

Poniżej znajdą Państwo zbiór kopii dokumentów w oparciu o które podejmowane są działania MZGK oraz instytucji miejskich, których praca polega na szeroko rozumianym zarządzaniu Zasobami Komunalnymi.

W szczególności są to zarządzenia Prezydenta oraz Ustawy regulujące wszelkie obszary naszej działalności.

W tym miejscu znajują się także najważniejsze regulaminy i zarządzenia obowiązujące naszych najemców. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na Regulamin bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Załączniki:
Pobierz plik (Zarządzenie 240 z dnia 01.06.20r..pdf)Plik do pobrania[Zarządzenie nr 240 w Sprawie wprowadzania Regulaminów oraganizowania i przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych]3509 kB2020-09-03 09:20
Pobierz plik (2020-06-24-13-36-30-01.pdf)Plik do pobrania[Zarządzenia nr 294/20 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 240/20 ( lok. użytkowe)]364 kB2020-09-03 09:15
Pobierz plik (Regulamin Organizacyjny MZGK — kopia.pdf)Załącznik do Zarządzenia 38/2019[Regulamin organizacyjny MZGK]208 kB2020-01-23 21:45
Pobierz plik (Pełnomocnictwo 1.pdf)Zarządzenie Prezydenta w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora MZGK[Zarządzenie Prezydenta w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora MZGK Pani Małgorzaty Książek - Grelewicz]1027 kB2019-07-09 06:35
Pobierz plik (Pełno 2.pdf)Pełnomocnictwo Prezydenta dla Dyrektora MZGK[Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta dla Dyrektora MZGK Pani Małgorzaty Książek - Grelewicz]632 kB2019-07-09 06:34
Pobierz plik (Pełno 3.pdf)Pełnomocnictwo Prezydenta dla Dyrektora MZGK[Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta dla Dyrektora MZGK Pani Małgorzaty Książek - Grelewicz]583 kB2019-07-09 06:34
Pobierz plik (211.pdf)Zarządzenie 211/2019[Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta dla Dyrektora MZGK Michała Sablika]96 kB2019-05-30 08:04
Pobierz plik (847-2018 -uchwała RM - zmiana statutu.pdf)Uchwała Rady Miasta LVI/847/18[W sprawie zmiany Uchwały nr LXXVIII/1138/10 Rady Miasta Mysłowice]81 kB2019-01-22 08:25
Pobierz plik (Zarz 20_2018.pdf)Zarządzenie 20/2018[Wprowadzenie Regulaminu rozliczania dostaw oraz kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków]614 kB2018-07-12 06:13
Pobierz plik (img_2018-02-20-12-21-31_0001.pdf)Zarządzenie 83/2018[Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych]103 kB2018-02-20 12:22
Pobierz plik (zarz_257_17.pdf)Zarządzenie nr 257/2017[W sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych]1546 kB2017-07-20 08:41
Pobierz plik (uchw_554_17.pdf)plik do pobrania[Uchwała nr XXXVII/554/17 - w sprawie nadania statutu MZGK]81 kB2017-05-15 09:54
Pobierz plik (zarzadzenie16.pdf)Zarządzenie nr. 16/2016[Regulamin rozliczania mediów dostarczonych do lokalu Mikołowska 4a]1248 kB2016-07-08 10:56
Pobierz plik (zarzadzenie 126_16.pdf)Zarządzenie Nr 126/2016 [Zarządzenie w sprawie trybu i warunków najmu lokali użytkowych]57 kB2016-03-30 07:58
Pobierz plik (zarzadz 126 zalacznik 1.pdf)załącznik nr 1[Zarządzenie nr 126, załącznik nr 1]419 kB2016-03-30 07:57
Pobierz plik (zarzadz 126 zalacznik 2.pdf)załącznik nr 2[Zarządzenie nr 126, załącznik nr 2]238 kB2016-03-30 07:57
Pobierz plik (zarzadz 126 zalacznik 3.pdf)załącznik nr 3[Zarządzenie nr 126, załącznik nr 3]122 kB2016-03-30 07:56
Pobierz plik (zarzadz 126 zalacznik 4.pdf)załącznik nr 4[Zarządzenie nr 126, załącznik nr 4]154 kB2016-03-30 07:56
Pobierz plik (Zarz. nr 04-2016 z dn_08_01_2016 ws Rozliczenia wody.pdf)Zarządzenie nr. 04 2016[Zarz nr. 04/2016 ws rozliczania dostawy wody i odprowadzania ścieków]1036 kB2016-01-22 08:19
Pobierz plik (Uchwała Nr LVII_913_09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2009 r..pdf)Uchwała Nr LVII 913 09[Uchwała RM - w sprawie gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi]126 kB2015-12-08 14:41
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 166_14 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dnia 27 marca 2014 r..pdf)Zarządzenie Nr 166[Zarządzenie w sprawie obniżek stawek czynszu za lokale użytkowe]63 kB2015-12-08 14:38
Pobierz plik (ZARZĄDZENIE NR 182_2015 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r..pdf)Zarządzenie Nr 182[Zmiana zarządzenia nr 116 w sprawie obniżek stawek czynszu za wykanane remonty dla lokali użytkowych]322 kB2015-12-08 14:36
Pobierz plik (ZARZĄDZANIE Nr 20_2011 w sprawie rozliczania robót remontowych.pdf)Zarządzenie Nr 20[Zarządzenie w sprawie rozliczenia robót remontowych]22 kB2015-12-08 14:34
Pobierz plik (Uchwała 980 lok komunalne.pdf)Uchwała nr LII 980/14[Zasady gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi]144 kB2015-04-28 09:53
Pobierz plik (Zarzadzenie 182.pdf)Zarządzenie 182/2015[Zmiany zarządzenia 116/14 w sprawie obniżenia stawek czynszu za lokale użytkowe]42 kB2015-04-28 09:51
Pobierz plik (Zarz 144.pdf)Zarządzenie 144/2015[Tryb i warunki najmu lokali użytkowych]916 kB2015-04-28 09:47
Pobierz plik (Zarządzenie nr 02_2013 Regulamin rozliczania ciepła.pdf)Zarządzenie 02/2013[ Regulamin rozliczania kosztów i ustalania opłat za ciepło]4918 kB2015-02-02 08:34
Pobierz plik (wprowaczenie_instrukcji_eksp_butli.pdf)Zarządzenie 26/2012[Wprowadzenie Istrukcji Bezpiecznej Eksploatacji Butli z Gazem]2572 kB2015-01-30 12:11
Pobierz plik (wprow_regul_porzadku_domowego.pdf)Zarządzenie 18/2012[Wprowadzenie Regulaminu Porządku Domowego w zasobach MZGK]6209 kB2015-01-30 11:59
Pobierz plik (reg_zalacznik_zarzadzania_555_14.pdf)Regulamin załącznik do zarządzenia nr 555/14[Regulamin przeprowadzania negocjacji warunków najmu w trybie bezprzetargowym]1188 kB2014-12-01 09:51
Pobierz plik (zarzadzenie171_14.pdf)Zarządzenie nr 171/14[Tryb i warunki najmu lokali użytkowych]3494 kB2014-12-01 09:48
Pobierz plik (zmiana zarz. 139 odnosnie zwolnienia za-remont.pdf)Zmiana zarządzenia nr 139/13 - Zarządzenie 207/13[Zarządzenie 207/13 - zmiana do zarządzenia 139/13]33 kB2014-12-01 09:40
Pobierz plik (zarzadzenie139_13.pdf)Zarządzenie Prezydenta nr 139/13 [Zarządzenie Prezydenta nr 139/13 odnośnie zwolnienia z czynszu w lokalach mieszkalnych za poniesione nakłady]1144 kB2014-12-01 09:39
Pobierz plik (Instrukcja Ppoż.pdf)Regulamin bezpieczeństwa przeciwpożarowego[Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków MZGK Mysłowice]297 kB2014-08-08 10:15
Pobierz plik (CCE20140807.pdf)Zarządzenie nr 257/14 [Zarządznie Prezydenta nr 257 w sprawie warunów przetargu mieszkań powyżej 80 m2]2404 kB2014-08-08 10:11
Pobierz plik (zarz_116_14.pdf)Zarządzenie nr 116/14 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2014 r.[W sprawie obiżenia stawek czynszu za lokale użytkowe z tytułu nakładów poniesionych na remont]63 kB2014-04-11 07:46
Pobierz plik (ustawa o dodatkach mieszkaniowych.pdf)Ustawa o dodatkach mieszkaniowych[Ustawa o dodatkach mieszkaniowych]152 kB2013-11-26 08:14
Pobierz plik (uchwała RM odnosnie wynajmowania lokali mieszkalnych.pdf)Uchwała RM -wynajem lokali[Uchwała Rady Miasta odnośnie wynajmowania lokali mieszkalnych]185 kB2013-11-26 08:14
Pobierz plik (zmiana uchwały o wynajmie lok. mieszk..pdf)Zmiana uchwały o wynajmie lokali mieszkalnych [Zmiana uchwały o wynajmie lokali mieszkalnych]84 kB2013-11-26 08:13

Aktualności

15-06-2021

Kolejne mieszkania do remontu na koszt n…

  I.     Mieszkanie do remontu na koszt przyszłego najemcy: ul. Katowicka 9a/9 – 113,09 m2,  Szczegółowe dane dotyczące ww. mieszkania, zakres prac remontowych oraz szacunkowy koszt remontu opisany został w załącznikach nr od... »

ue1

Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym

 

Wartość projektu: 1 176 368,76 zł


Wartość dofinansowania: 999 913,36 zł

 

Cel projektu: włączenie grup społeczności zagrożonej wykluczeniem zamieszkującej obszary peryferyjne i zdegradowane oraz poprawy jakości jej życia dzięki zapewnieniu dostępu do infrastruktury społecznej.

 

Planowane efekty: aktywizacja społeczna mieszkańców, poprawa warunków bytowych, zmniejszenie liczby mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja osób niepełnosprawnych, pozyskanie dotacji na realizację projektu, zwiększenie wartości majątku w zasobach Miasta,  poprawa wizerunku Miasta jako dbającego mieszkańców, poprawa stanu infrastruktury w Mieście, wzrost wartości lokali.