fb icon
ue1 top

Zamówienia publiczne

powyżej 130 000 zł

 


Nr przetarguTemat przetarguRodzaj zamówieniaTermin składania ofert
 ZP.271.2.10.2021 Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej i wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku użyteczności publicznej w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4A OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data składania ofert 21.09.2021

 ZP.271.2.9.2021 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego w postaci gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów położonych w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 9a, Kościelnej 5, Oświęcimskiej 66, Powstańców 15, Powstańców 21a w latach 2021 - 2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data składania ofert 17.09.2021

ZP.271.2.8.2021 Roboty budowlane: Termomodernizacja budynku położonego w Mysłowicach przy ul. Robotniczej 3 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data składania ofert 09.08.2021

ZP.271.2.7.2021 Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej i wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku użyteczności publicznej w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4a OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data składania ofert 21.07.2021

ZP.271.2.6.2021 Rozbiórka budynku położonego w Mysłowicach przy ul. Towarowej 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data składania ofert 22.07.2021

ZP.271.2.5.2021 Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej części centrum Mysłowic OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie 

17.06.2021

ZP.271.2.4.2021 Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej i wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w budynku użyteczności publicznej w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4a. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data składania ofert 28.05.2021
 ZP.271.2.3.2021 Termomodernizacja budynku położonego w Mysłowicach przy ul. Powstańców 15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data składania ofert 21.05.2021
 ZP.271.2.2.2021 Wykonanie kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją c.o. w budynkach przy ul. Katowickiej 9a, Kopernika 15, Oświęcimskiej 66, Powstańców 21a oraz Kościelnej 5 w Mysłowicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data składania ofert 15.04.2021
DOA.271.2.1.2021 Termomodernizacja budynków położonych w Mysłowicach przy ul. Powstańców 15 oraz Strażackiej 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data składania ofert 08.04.2021
DOA.271.2.11.2020 Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej 33 oraz 37 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data sładania ofert 08.12.2020
DOA.271.2.10.2020 Przebudowa i zmiana sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbiórką wewnętrznej instalacji gazowej w Mysłowicach przy ul. Grunwaldzkiej 20 oraz ul. Krakowskiej 10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data składania ofert 25.11.2020
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie mieszkań socjalnych PRZETARG NIEOGRANICZONY  
 DOA.271.2.8.2020 Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data składania ofert 19.08.2020
 DOA.271.2.1.2020 Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data składania ofert 23.07.2020
Załączniki:
Pobierz plik (MZGK Plan postępowań - wersja - 3 - 2021_BZP 00012819_03_P.pdf)Plik do pobrania[Plany postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021]41 kB2021-06-24 08:08

Aktualności

15-06-2021

Kolejne mieszkania do remontu na koszt n…

  I.     Mieszkanie do remontu na koszt przyszłego najemcy: ul. Katowicka 9a/9 – 113,09 m2,  Szczegółowe dane dotyczące ww. mieszkania, zakres prac remontowych oraz szacunkowy koszt remontu opisany został w załącznikach nr od... »

ue1

Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym

 

Wartość projektu: 1 176 368,76 zł


Wartość dofinansowania: 999 913,36 zł

 

Cel projektu: włączenie grup społeczności zagrożonej wykluczeniem zamieszkującej obszary peryferyjne i zdegradowane oraz poprawy jakości jej życia dzięki zapewnieniu dostępu do infrastruktury społecznej.

 

Planowane efekty: aktywizacja społeczna mieszkańców, poprawa warunków bytowych, zmniejszenie liczby mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja osób niepełnosprawnych, pozyskanie dotacji na realizację projektu, zwiększenie wartości majątku w zasobach Miasta,  poprawa wizerunku Miasta jako dbającego mieszkańców, poprawa stanu infrastruktury w Mieście, wzrost wartości lokali.