Aktualności

Pożar starej piekarni przy Słupeckiej - właściciel budynku poszukiwany

     Onegdaj na „zaprzyjaźnionym” portalu internetowym Myslowice.net pojawił się artykuł, w którym postawiono zarzuty w stosunku do Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej. Zarzuca się służbom Zakładu, że nie uporządkowały bałaganu po pożarze szopy przy ul. Słupeckiej 5.

     Twórcy portalu bardzo lubią pisać o MZGK. Szkoda tylko, że zbierając materiały do redakcji tekstów, nie zwracają się do źródła, w celu uzyskania rzetelnych informacji. Dzięki temu uniknęliby publikowania kolejnych bzdur.

     Z wiedzy jaką posiada MZGK, pustostan po starej piekarni jest samowolą budowlaną, użytkowaną przez właściciela kamienicy nr 7. Obiekt ten nie należy do zasobu, będącego w zarządzie MZGK. Zakład nie administruje samowolami budowlanymi.

     MZGK bezskutecznie próbował ustalić właściciela budowli, odpowiedzialnego za jej zabezpieczenie. Pismo w tej sprawie zostało także wysłane, w zeszłym roku, do Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

     Trzeba pamiętać, że MZGK jest administratorem wyłącznie budynków gminnych, a nie firmą zajmującą się sprzątaniem, remontami czy likwidacją szkód po tragediach żywiołowych na obiektach prywatnych.

     Jeśli Myslowice.net jest środkiem masowego przekazu, rozpowszechniającym informacje do wiadomości publicznej, to zgodnie z prawem, jego twórcy powinni „zachować szczególną staranność przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości...”. Póki co art. 12 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, zostaje naruszany przez dziennikarzy portalu.

 

A. G.