Aktualności

Butla gazowa a wentylacja

     Żadnemu lokatorowi w zasobie mieszkaniowym gminnym, spółdzielczym czy prywatnym nie wolno korzystać z butli gazowej bez uzyskania na to zgody zarządcy lub właściciela budynku. Bohaterka materiału filmowego nigdy takiej zgody nie otrzymała. Dopuściła się samowoli, tym samym narażając na niebezpieczeństwo siebie, swoją rodzinę oraz innych lokatorów kamienicy. Przez lata zatajała fakt korzystania z butli gazowej przed administratorem oraz przed rzeczoznawcą kominiarskim, który regularnie dokonuje przeglądów w komunalnych budynkach. Wbrew temu co mówi lokatorka, gdyby MZGK wcześniej wiedział o butli to z pewnością by zareagował.

    W czerwcu bieżącego roku wydano zakaz korzystania z kuchenki gazowej w mieszkaniu bohaterki. Aby móc użytkować w mieszkaniu butlę gazową, musi zostać spełnionych także szereg wymogów technicznych, które określają przepisy: §48, §49, §50 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych oraz §177 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    W opisywanym lokalu brak wentylacji, choć powinna dawno być, gdyż do jej wykonania najemcy zostali zobowiązani 4 lata temu,  w marcu 2011 roku, przy okazji wydania zgody przez zastępcę dyrektora ds. technicznych Jerzego Bilińskiego na wykonanie łazienki i wc w mieszkaniu. We własnym zakresie i na własną prośbę! Z tego obowiązku najemcy do dziś się nie wywiązali ani nie poinformowali, że rezygnują z budowy instalacji wentylacyjnej. Gdyby MZGK uzyskał taką informację, zrobiłby wentylację własnymi siłami i problem dawno byłby rozwiązany.
    Trzeba pamiętać, że butla z gazem to nie zabawka. Samowolne korzystanie z gazu w budynku jest szalenie nieodpowiedzialne, bowiem zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Bohaterka materiału chyba musi nie mieć świadomości, że jej postępowanie mogło doprowadzić do podobnej tragedii jak ta, która wydarzyła się w ubiegłym roku w Katowicach u zbiegu ulic Chopina i Sokolskiej.
    Mając na uwadze dobro wspólne i ujawnione fakty MZGK wykona instalację wentylacyjną w ciągu najbliższych dni.

 A. G.