Aktualności

Odzyskujemy należności

     Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w swojej strukturze organizacyjnej posiada dział windykacji, bowiem w zakresie działalności Zakładu jest odzyskiwanie należnych gminie, publicznych, pieniędzy. Nie mówimy tu o setkach złotych, ale o ogromnych sumach, jakie winne są osoby niepłacące terminowo za czynsz i media w najmowanych lokalach mieszkalnych. O tym, jak w praktyce MZGK prowadzi windykację napisała ostatnio pani Jolanta Korucu, redaktorka dziennika Metro.

     Ściąganie długów jest czasochłonnym i skomplikowanym procesem, wymagającym podjęcia szeregu kroków, zmierzających do osiągnięcia celu, którym jest odzyskanie gminnych pieniędzy. Znajomość prawa i zdobyte przez lata doświadczenie pracowników nauczyło ich doboru odpowiednich metod, umożliwiających ściąganie długów.

     Na co dzień prowadzone są intensywne działania windykacyjne, obejmujące m. in. bezpośredni kontakt z dłużnikiem, realizowany poprzez rozmowy telefoniczne oraz wysyłkę korespondencji. Często zdarza się, że dłużnicy emigrują za granice naszego kraju. W takich przypadkach, zwracamy się do Ambasad z prośbą o udostępnienie danych dotyczących ich obecnego adresu zamieszkania. Przeważnie udaje się nawiązać kontakt z osobami poszukiwanymi, które są już w dużo lepszej sytuacji finansowej i podpisują z MZGK porozumienia, umożliwiające spłatę wierzytelności w rozbiciu na raty. Dzięki takim i innym działaniom, od 2011 roku Zakład odzyskał ponad 5 mln zł.

     Jeden raz zdarzyło się, że z powodu zbieżności nazwisk, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie podała adres, który jak się w praktyce okazało nie należał do dłużniczki. Korespondencja dotarła nie do poszukiwanej osoby, tylko do przypadkowej, ale o takim samym imieniu i nazwisku. Sytuacja taka jest ryzykiem, jakie MZGK ponosi w swojej działalności windykacyjnej. Ryzyko jednak jest niewielkie w porównaniu z wartością pieniędzy publicznych, które regularnie odzyskujemy od dłużników.

     Jeśli działania z zakresu wstępnej windykacji polubownej nie przynoszą efektów, sprawy kierowane są na drogę postępowań sądowych. Uzyskany w ten sposób tytuł wykonawczy przekazywany jest do egzekucji komorniczej. Windykacja taka prowadzona jest głównie w stosunku do dłużników najbardziej opornych, niereagujących na czynności poprzedzające windykację przymusową. Postępowanie egzekucyjne w drodze egzekucji sądowej jest bardzo kosztowne, niemniej jednak w konsekwencji szeregu działań, wykorzystując wszystkie możliwości prawne, w znacznej ilości przypadków wierzyciel odzyskuje należności wraz z wszelkimi należnościami ubocznymi.

      Wypracowany latami system windykacji stanowi spójny zespół elementów, które minimalizują zaległości względem MZGK. Dopełnieniem działań windykacyjnych są liczne instrumenty prawne, mające na celu udzielenie pomocy w regulowaniu opłat bieżących, jak i w spłacie powstałych należności, z których korzystać mogą najemcy gminnych lokali mieszkalnych. Lokatorom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej może zostać udzielona pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego, przyznawanego w formie decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej (MOPS) oraz możliwości odpracowania zaległości czynszowych.

     Windykacja należności to bardzo ważny element działalności MZGK. Jest to pewnego rodzaju walka o pieniądze publiczne, które należą do każdego z mieszkańców Mysłowic. Ich przeznaczeniem powinno być zaspokajanie potrzeb zbiorowych, a nie spłacanie zobowiązań za nieuczciwych najemców, bo tak niestety jest.

 

A. G.