Aktualności

Ruszyły remonty balkonów

     Specjalistyczna firma zewnętrzna - na zlecenie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej - od kilku tygodni przeprowadza remonty balkonów na budynkach gminnych. Do renowacji, w pierwszej kolejności, zakwalifikowane zostały te, będące w najgorszym stanie technicznym.

     Odebrano już remont balkonu na budynku przy ul. Oświęcimskiej 66 (na fot.). W pierwszej fazie robót rozkuto starą płytę balkonową, oczyszczono konstrukcję stalową, po czym ponownie wykonano betonową wylewkę. Ciężka murowana balustrada została zastąpiona nową, lekką, metalową, zamontowaną na wysokość zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. W trakcie prac wykonano również izolację przeciwwodną oraz wymieniono obróbki blacharskie.

     Aktualnie rusztowania stoją już na ul. Szopena. Tam odnawianych jest osiemnaście balkonów budynku nr 12 i 12A. Według podpisanej umowy, zakres zadań które ma wykonać firma w ramach tej renowacji jest podobny do zakończonego już remontu na budynku przy ul. Oświęcimskiej. Rozszerzono go jednak o montaż daszków nad balkonami na ostatniej kondygnacji, zabezpieczenie dylatacji oraz uzupełnienie tynków elewacji, jej pomalowanie i wyłożenie posadzek glazurą mrozoodporną . Całość powinna zostać skończona do 30. października. Termin odbioru robót może ulec przedłużeniu tylko wówczas, gdy warunki pogodowe uniemożliwią prowadzenie prac.

     Balkony są nadwieszonymi elementami konstrukcyjnymi budynków szczególnie narażonymi na szkodliwe wpływy atmosferyczne. Inspektorzy z ramienia MZGK dopilnują, żeby wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością oraz przy użyciu certyfikowanych materiałów budowlanych. Chcemy bowiem, aby balkony przetrwały kolejne dziesięciolecia i były bezpieczne dla ich użytkowników oraz przechodniów.

A. G.