Aktualności

Jak oszczędnie i bezpiecznie palić w piecu?

Instrukcja palenia w piecu kaflowym:

 • Przed rozpalaniem pieca, należy usunąć popiół i żużel z paleniska oraz oczyścić ruszt.

Żeby skutecznie rozpalić piec, na ruszcie powinien wytworzyć się żar. Do tego celu należy użyć drzazg lub innej podpałki. Kolorowe gazety nie są odpowiednim materiałem do rozpalania pieca, ponieważ zawierają zbyt dużo różnego rodzaju barwników chemicznych. Podczas rozpalania drzwiczki popielnikowe powinny być otwarte, natomiast paleniskowe domknięte.

Jak w piecu się już żarzy, trzeba dołożyć drewno lub węgiel, czekając na jego przepalenie. Po dołożeniu i podczas rozpalania węgla, nie wolno zakręcać drzwiczek, gdyż grozi to rozsadzeniem pieca przez zapłon zgromadzonych w nim gazów palnych oraz ze względu na możliwość unoszenia się pyłu węglowego w kanale kominowym pieca.

Po rozpaleniu się wsadu, można zamknąć i zakręcić drzwiczki. Od tego momentu rozpoczyna się właściwe grzanie pieca – ciepło z żaru wypełnia kanały dymne i ogrzewa wkład szamotowy.

Co zrobić, jeżeli mimo zastosowania się do zasad prawidłowego rozpalania pieca, dalej się w nim nie pali?

  • Należy otworzyć okno, być może brak powietrza, niesprawna wentylacja lub różnica ciśnień sprawia, że w kominie nie ma tzw. cugu.

  • Być może jest zaśnieżony, zimny komin, co powoduje różnicę temperatur w przewodzie kominowym. Wtedy należy zastosować większą ilość rozpałki z materiałów łatwopalnych (najlepiej sam papier) - ogień, rozgrzeje komin.

  • Jeśli wykonanie powyższych czynności nie pomogło w rozpaleniu pieca, trzeba o tym zawiadomić administrację. Być może w kominie zalega zbyt duża ilość sadzy, która zawęża jego otwór, a to zaś powoduje, że nie ma ciągu.

  • Jeśli przyczyną problemu rozpalania pieca jest zatkany łącznik, jego czyszczenie nalezy do obowiązków lokatora!
  • Zabrudzony komin może spowodować pożar!

   • Kiedy komin jest mocno zabrudzony, od gorących spalin może zapalić się zalegająca w nim sadza, wytwarzając temperaturę ponad 1000°C (przeciętnie  temperatura w kominie nie przekracza 300°C).

   • Pod wpływem bardzo wysokiej temperatury, komin łatwo ulega pęknięciom, co może doprowadzić do pożaru w mieszkaniu.
   • Istnieje prawdopodobieństwo zapalenia się sadzy w kominie, nawet wtedy gdy nie ma w piecu ognia. Przy wietrznej pogodzie., kiedy zwiększony jest ciąg kominowy, mogą rozpalić się nie do końca wypalone resztki opału przykryte popiołem, które trafiając do przewodu kominowego mogą zapalić nagromadzoną w nim sadzę.
   • Materiały, którymi nie wolno palić:
   • Drewno iglaste, ponieważ posiada w swoim składzie dużą ilość żywic, które podczas spalania zanieczyszczają komin i piec, stwarzając tym samym niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru.

Mokre drewno - spalane w piecu odparowuje wilgoć, zabrudając komin, a dodatkowo daje nawet dwukrotnie mniej ciepła niż drewno suche, prawidłowo sezonowane minimum 1 rok, które posiada wilgoć od 12-20%.
Śmieci, różnego rodzaju odpady, materiały drewnopodobne itp. - brudzą komin oraz zatruwają środowisko naturalne. Palenia materiałów nieprzeznaczonych do tego celu zabrania prawo budowlane i ustawa o ekologicznym spalaniu w przydomowych kotłowniach i urządzeniach grzewczych.
Z ustawy o odpadach wynika, iż palenie śmieci dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w spalarniach odpadów. Tym samym spalanie śmieci w domowych piecach jest karane grzywną, która może wynieść nawet 5000 zł.
Związki chemiczne wydzielające się podczas palenia wyżej wymienionych materiałów, powodują duże nagromadzanie się substancji smolistych w kominie, co powoduje szybsze zużycie komina, a nawet jego przedwczesne zniszczenie!
Unikanie niebezpieczeństw – zachowywanie ostrożności:
Ważne, żeby nie zostawiać uchylonych drzwiczek z paleniska, ponieważ żarzący się wsad może się sturlać z pieca na podłogę i wywołać pożar!
Podłoga w okolicy pieca powinna być wyłożona materiałem trudnopalnym, najlepiej blachą. Zabezpieczy ona podłogę przed przypadkowym podpaleniem oraz ułatwi utrzymanie czystości koło pieca.
Usuwając popiół z pieca, należy zwracać uwagę na materiał z jakiego jest wykonany pojemnik, do którego się go wsypuje. Nie wolno wrzucać ciepłego popiołu do łatwopalnego naczynia. Przed wyrzuceniem popiołu do kontenera na śmieci, należy poczekać aż całkowicie wystygnie.
Nie wolno doprowadzać do tzw. buzowania w piecu. Istnieje wtedy niebezpieczeństwo powstania zbyt wysokiej temperatury w palenisku oraz w przewodzie kominowym, co może skutkować zapaleniem się sadzy i pożarem.