Aktualności

Dworcowa 15 pod opieką MZGK

     Realizując statutowe cele, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej dba o swoje zasoby i otaczającą je infrastrukturę z należytą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem. Wyjątku nie stanowi budynek przy ulicy Dworcowej 15.

     Ta kamienica - jak wszystkie inne, którymi administruje MZGK – przeszła wszystkie wymagane przeglądy. Protokoły z przeprowadzonych kontroli jasno wskazują, że obiekt nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników i może być eksploatowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

     Pokrycie dachowe jest kompletne, nie posiada ubytków dachówek. Jesienią 2014 roku wyremontowano większość kominów oraz wymienione zostały dachówki, będące w najgorszym stanie technicznym. Rok później naprawiono rury spustowe i wymieniono najbardziej skorodowane obróbki blacharskie. Kamienica jest pod naszą stałą opieką. O jej części wspólne i o okolice budynku dba sprzątaczka z ramienia MZGK. Na wszystkie zgłaszane awarie, które zdarzają się przecież wszędzie, niezwłocznie reagujemy ze skutkiem pozytywnym. W ostatnich dniach w częściach wspólnych budynku został przeprowadzony zabieg dezynfekcji, dezynsekcji i dezodoryzacji, jako że w klatkach schodowych od jakiegoś czasu unosił się nieprzyjemny zapach, pochodzący prawdopodobnie z piwnic, użytkowanych przez lokatorów.

     Budynek ma ponad 125 lat więc naturalnym jest, że jego stan estetyczny nie jest idealny. Należałoby wykonać kompleksowy remont dachu, jednak koszt takiej inwestycji szacujemy na co najmniej 200 000 zł., nie biorąc pod uwagę wymiany konstrukcji dachu, której stan można by określić dopiero po wykonaniu ekspertyzy. Dotacja na remonty wszystkich obiektów administrowanych przez MZGK na 2016 rok wynosi zaledwie 198 000 zł. Za taką kwotę pieniędzy jesteśmy w stanie dokonywać wyłącznie doraźnych napraw i bieżących zabezpieczeń budynków.

A. G.