Aktualności

Centralizacja rozliczeń VAT

Centralizacja rozliczeń VAT


     W związku ze zmianami, które niesie wprowadzenie centralizacji rozliczeń VAT dla jednostek samorządowych oraz podległych, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach nie posługuje się bezpośrednio swoją nazwą i nip-em na dokumentach wystawianych do celów VAT.
Powyższe zmiany wymuszają stosowanie rozdzielonej formy zapisu nabywcy oraz odbiorcy na fakturach oraz umowach wystawianych przez kontrahentów MZGK w Mysłowicach:

 

Nabywca:
Gmina Miasto Mysłowice, ul. Powstańców 1
41-400 Mysłowice
NIP: 222-00-12-288

 

Odbiorca lub Płatnik:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
ul. Partyzantów 21,
41-400 Mysłowice