Aktualności

RODO

Szanowni Państwo,

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o ochronie Danych Osobowych (RODO).

Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, pisemnego z Miejskim Zarządem Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach), jednak zależy nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Mysłowice - Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach przy ul. Partyzantów 21.

dane kontaktowe: 41-400 Mysłowice, ul. Partyzantów 21

tel. 32 3174318 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) RODO w celu wykonania umowy przez administratora lub przez stronę trzecią.

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadniony interes.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz do innych nieupoważnionych podmiotów.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

6. Administartor nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1. Prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzanuia Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych;

2. Prawo do żądania sprostowania(poprawiania) danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdeaktualizowały się.

3. Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) czyli usunięcia danych,które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;

5. Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe;

6. Prawo do sprzeciwu – może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Prawo wycofania zgody – może Pani/Pan w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Pani/Pan wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Pani/Pana celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane.

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania MZGK w Mysłowicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w MZGK w Mysłowicach za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mysłowice, dnia 24.05.2018 r.