Aktualności

Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku ze stwierdzeniem przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, nieważności uchwały Nr IX/135/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r., do czasu podjęcia nowej uchwały, Gmina zmuszona jest do wstrzymania przyjmowania wniosków o przyznanie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.