Aktualności

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Uprzejmie informujemy, że zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług prawniczych - kompleksowa bieżąca obsługa prawna Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach w okresie od 07.01.2020 do 31.12.2020" zostało unieważnione.

 

  W związku z dużą ilością zapytań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz znacznymi rozbieżnościami w proponowanej wysokości wynagrodzenia Zamawiający uznał, iż opis przedmiotu zamówienia był zbyt ogólny i wymaga doprecyzowania.

 

W związku z powyższym uzasadnionym było unieważnienie ww. zapytania ofertowego.