Aktualności

KOMUNIKAT

Informujemy, że na podstawie Uchwały nr XXII/274/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, zmienia się z dniem 1 kwietnia 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Odpady zbierane selektywnie: 25,00 zł miesięcznie na mieszkańca.

Odpady zbierane nieselektywnie: 50,00 zł miesięcznie na mieszkańca.

 

Proszę o uwzględnienie podwyżki przy opłatach za lokal mieszkalny od kwietnia 2020 r.