fb icon
ue1 top

Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu: Utworzenie mieszkań socjalnych na terene zdegradowanym

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej informuje, że w sekcji Przetargi pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu:

Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym.

 

Termin składania ofert do 23.07.2020 do godziny 11:00

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

ue1

Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym

 

Wartość projektu: 1 176 368,76 zł


Wartość dofinansowania: 999 913,36 zł

 

Cel projektu: włączenie grup społeczności zagrożonej wykluczeniem zamieszkującej obszary peryferyjne i zdegradowane oraz poprawy jakości jej życia dzięki zapewnieniu dostępu do infrastruktury społecznej.

 

Planowane efekty: aktywizacja społeczna mieszkańców, poprawa warunków bytowych, zmniejszenie liczby mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja osób niepełnosprawnych, pozyskanie dotacji na realizację projektu, zwiększenie wartości majątku w zasobach Miasta,  poprawa wizerunku Miasta jako dbającego mieszkańców, poprawa stanu infrastruktury w Mieście, wzrost wartości lokali.