fb icon
ue1 top

Aktualności

Trudna sytuacja w związku z epidemią

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą epidemią i sporą liczbą zachorowań na Covid-19 wśród pracowników Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach informujemy, że obecnie wykonujemy tylko najpilniejsze zgłoszenia. Bardzo przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość

ue1

Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym

 

Wartość projektu: 1 176 368,76 zł


Wartość dofinansowania: 999 913,36 zł

 

Cel projektu: włączenie grup społeczności zagrożonej wykluczeniem zamieszkującej obszary peryferyjne i zdegradowane oraz poprawy jakości jej życia dzięki zapewnieniu dostępu do infrastruktury społecznej.

 

Planowane efekty: aktywizacja społeczna mieszkańców, poprawa warunków bytowych, zmniejszenie liczby mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja osób niepełnosprawnych, pozyskanie dotacji na realizację projektu, zwiększenie wartości majątku w zasobach Miasta,  poprawa wizerunku Miasta jako dbającego mieszkańców, poprawa stanu infrastruktury w Mieście, wzrost wartości lokali.