Pomocnik mieszkańca

Umowy najmu lokali użytkowych – podpisywanie i aneksowanie

  • do sfinalizowania umowy najmu lokalu użytkowego będą potrzebne następujące dokumenty:
    • Podpisany i wypełniony protokół z przetargu lub negocjacji jako dokument potwierdzający spełnienie wymogów wynajmu lokalu.
    • Protokół odbioru lokalu sporządzony przy współpracy z pracownikami administracji terenowej MZGK odpowiedniej dla danego lokalu.
    • Komplet dokumentów rejestrowych firmy (NIP, REGON, wpis do rejestru, KRS)
  • z przygotowanymi dokumentami należy przyjść do siedziby MZGK Mysłowice przy ul. Partyzantów 21 w Mysłowicach, Biuro Obsługi Mieszkańca - Parter budynku Dyrekcji
  • umów się z pracownikiem na termin odbioru i podpisanie gotowej umowy. Umowy mogą być dostarczane do naszych administracji terenowych.
  • do podpisania umowy konieczna jest podpis najemcy i potwierdzenie jego tożsamości odpowiednim dokumentem (dowód, paszport).

 

Aktualności

08-04-2020

Nowość na stronie

Dla Państwa wygody w zakładce Pomocnik Mieszkańca utworzyliśmy dział o nazwie Pliki do pobrania. W tym miejscu będziemy się starali zgromadzić wszystkie przydatne dokumenty typu wnioski, zaświadczenia itp. Jednocześnie zachęcamy... »