Pomocnik mieszkańca

Umowy najmu lokali użytkowych – podpisywanie i aneksowanie

  • do sfinalizowania umowy najmu lokalu użytkowego będą potrzebne następujące dokumenty:
    • Podpisany i wypełniony protokół z przetargu lub negocjacji jako dokument potwierdzający spełnienie wymogów wynajmu lokalu.
    • Protokół odbioru lokalu sporządzony przy współpracy z pracownikami administracji terenowej MZGK odpowiedniej dla danego lokalu.
    • Komplet dokumentów rejestrowych firmy (NIP, REGON, wpis do rejestru, KRS)
  • z przygotowanymi dokumentami należy przyjść do siedziby MZGK Mysłowice przy ul. Partyzantów 21 w Mysłowicach, Budynek B pokój nr 20
  • umów się z pracownikiem na termin odbioru i podpisanie gotowej umowy. Umowy mogą być dostarczane do naszych administracji terenowych.
  • do podpisania umowy konieczna jest podpis najemcy i potwierdzenie jego tożsamości odpowiednim dokumentem (dowód, paszport).

 

Aktualności

10-04-2019

Sprzedaż drewna w MZGK

Informujemy, iż w MZGK można nabyć odpłatnie drewno opałowe/użytkowe w cenie: 1) drewno opałowe twarde w cenie netto 96 zł/za 1.m. sześć. + podatek Vat 8%; 2) drewno opałowe miękkie w cenie... »