fb icon
ue1 top

Witamy na stronie internetowej
Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

Aktualności

01-12-2023

Demonstrator Technologii - przydział mie…

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami nt. przydziału mieszkań w Demonstratorze Technologii, który powstał przy ul. Karola Miarki 28.   Aby pobrać listę TUTAJ »

14-11-2023

KONSULTACJE SPOŁECZNE "ZASADY WYNAJ…

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany Uchwały nr XLVI/677/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 września 2021r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu... »

25-10-2023

Terminy oględzin lokali mieszkalnych wys…

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się terminy, w których można dokonać oględzin lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Janowskiej 128 wystawionego na sprzedaż:- 2 listopada 2023 r. od godz. 9.00 do 9.30,-... »

17-10-2023

Regulamin rozliczania kosztów zakupu cie…

Szanowni Państwo, z dniem 1 października 2023 r. wprowadza się "Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła, na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, w budynkach wielolokalowych wyposażonych w indywidualne... »

BIP MZGK w Mysłowicach

ue1

Utworzenie mieszkań socjalnych w Mysłowicach na terenie zdegradowanym

 

Wartość projektu: 1 132 412,76 zł


Wartość dofinansowania: 962 513,38 zł

 

Cel projektu: włączenie grup społeczności zagrożonej wykluczeniem zamieszkującej obszary peryferyjne i zdegradowane oraz poprawy jakości jej życia dzięki zapewnieniu dostępu do infrastruktury społecznej.

 

Planowane efekty: aktywizacja społeczna mieszkańców, poprawa warunków bytowych, zmniejszenie liczby mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja osób niepełnosprawnych, pozyskanie dotacji na realizację projektu, zwiększenie wartości majątku w zasobach Miasta,  poprawa wizerunku Miasta jako dbającego mieszkańców, poprawa stanu infrastruktury w Mieście, wzrost wartości lokali.